Rekrutacja dzieci


Witamy chętnych do udziału w rekrutacji dzieci do Gdańskich Żłobków Samorządowych.

Przed przystąpieniem do zgłaszania dziecka, przygotuj:

  • PESEL dziecka (zgłaszać można tylko dzieci już narodzone);
  • dane adresowe dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych;
  • oraz upewnij się, że dysponujesz aktywnym adresem poczty elektronicznej, który będzie konieczny do potwierdzenia zgłoszenia oraz dalszego korzystania z serwisu.

Szczegółowe zasady działania listy oczekujących dzieci na miejsce w żłobku znajdziesz w regulaminie.

Regulamin rejestracji elektronicznej na liście oczekujących
na miejsce w gdańskim żłobku samorządowym

Panel rekrutacyjny znajdziesz pod adresem:

https://rejestracja.zlobki.gda.pl/

Jeżeli chcesz sprawdzić, na której pozycji na liście oczekujących jest Twoje dziecko, potwierdzić zgłoszenie lub zmienić informacje zawarte w zgłoszeniu zaloguj się do panelu rekrutacyjnego.

Jeśli masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi w naszym FAQ zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00 pod numerem (58) 301 11 51 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@zlobki.gda.pl