Pozostałe dotacje


Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W oparciu o postanowienia art. 63 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na zasadach określonych w przepisach w ustawie o finansach publicznych, decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z września 2021 roku przyznano Miastu Gdańsk środki dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystane w ramach programu „MALUCH+” 2021, na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych z jego udziałem miejsc opieki, z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla 430 miejsc w miejskich placówkach GZŻ wynosi 425.700 zł, co stanowi 7,52% całkowitego kosztu utrzymania tych miejsc, który kształtuje się na poziomie 5.659.434 zł.

Szczegółowy podział uzyskanej dotacji prezentuje poniższa tabela:

Lp.PlacówkaIlość dofinansowanych
miejsc opieki
Wysokość
dofinansowania
1Żłobek nr 1 „Fraszka”, ul. Malczewskiego 33,80-107 Gdańsk109 900,00
2Żłobek nr 3 „Złota Rybka”, ul. Chałubińskiego 20,80-807 Gdańsk1110 890,00
3Żłobek nr 5 „Podziomek”, ul. Konopnickiej 14,80-240 Gdańsk32 970,00
4Żłobek nr 7 „Berek”, ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk3433 660,00
5Żłobek Nr 13 „Skarbek” (była Filia Żłobka nr 7 „Skarbek”), ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk8685 140,00
6Żłobek nr 8 „Bówka”, ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk1110 890,00
7Żłobek nr 9 „Guliwer”, ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk1716 830,00
8Żłobek nr 10 „Dzwoneczek”, ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk8685 140,00
9Żłobek nr 11 „Bursztynek”, ul. Wilanowska 16,80-809 Gdańsk8685 140,00
10Żłobek nr 12 „Żagielek”, ul. Olsztyńska 12,80-395 Gdańsk8685 140,00
OGÓŁEM430425 700,00