Dotacje


Gdański Zespół Żłobków korzysta z dotacji resortowego programu Maluch+ oraz innych źródeł dofinansowania opisanych w zakładce Pozostałe dotacje.