Warunki pracy


„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.”

Dołącz do Nas!!!

Gdański Zespół Żłobków jest samorządową jednostką organizacyjną działającą na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w skład którego wchodzi 13 wyspecjalizowanych placówek.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „MALUCH” na przestrzeni lat 2011-2017 uruchomiono 533 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych bądź wymagających szczególnej opieki. Spowodowało to zwiększenie ilości miejsc z 555 w roku 2011 do 1088 obecnie.

W Gdańskim Zespół Żłobków oferujemy pracę na atrakcyjnych i konkurencyjnych względem sektora prywatnego warunkach:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach administracyjnych;
 • ruchomy czas pracy w Żłobkach;
 • wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie;
 • wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa;
 • pakiet socjalny w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i wczasach;
 • możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego;
 • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego;
 • przyjazna atmosfera w pracy;
 • coroczna uroczystość nadania tytułu Opiekun Roku.

Dokładamy wszelkich starań, by współpraca z nami była satysfakcjonująca. Jednocześnie jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje rozwiązań, które pozwoliłyby na udoskonalenie świadczonych przez nas usług w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami.

Kandydatom w każdej grupie zawodowej oferujemy przejrzyste i konkurencyjne wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • płaca zasadnicza w wysokości zależnej od stanowiska, wykształcenia i kwalifikacji;
 • dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%);
 • premia uznaniowa – kwartalna.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Wszystkie oferty pracy są szczegółowo rozpatrywane. W przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji i wolnych miejsc na pewno się odezwiemy.

Praca w żłobku dedykowana jest w pierwszej kolejności tym, którzy kochają dzieci, spełniają się zawodowo przy codziennej opiece nad nimi i cieszą się z każdym kolejnym etapem ich rozwoju.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki naszym podopiecznym, dbanie o ich prawidłowy rozwój oraz odpowiednie wyżywienie, w zależności od aktualnych potrzeb Zespół oferuje miejsca pracy w grupach zawodowych:

 1. Opiekunka dziecięca;
 2. Pielęgniarka lub Położna;
 3. Psycholog;
 4. Dietetyk;
 5. Logopeda;
 6. Intendent;
 7. Kucharz/Kucharka;
 8. Pomoc kuchenna;
 9. Sprzątaczka;
 10. Konserwator.

Podstawowym zadaniem każdego żłobka wchodzącego w skład Zespołu jest:

 1. zapewnienie profesjonalnej opieki dzieciom oraz stworzenie domowych warunków;
 2. zagwarantowanie dzieciom troskliwej opieki i pielęgnacji, a doświadczony Zespół wykwalifikowanych opiekunek oraz pielęgniarek dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwoju swoich podopiecznych;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Praca na stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach kierowniczych dedykowana jest w pierwszej kolejności specjalistom z obszarów: administracji, zamówień publicznych, finansów i księgowości, kadr i płac – którzy chcą realizować się w samorządzie terytorialnym na stabilnych warunkach zatrudnienia oraz konkurencyjnym wynagrodzeniu.

Podstawowym zadaniem samego Zespołu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków oraz zapewnienie im obsługi: administracyjnej, finansowej, księgowej i kadrowej. Nadrzędnym zaś celem jest zawsze dobro będącego pod opieką żłobka dziecka.