Program Maluch+


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 

Nazwa programu: PROGRAM „MALUCH+” 2021

Nazwa projektu: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Wartość dofinansowania: 944 900,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 24 504 158,00 zł

Opis projektu:

Celem resortowego programu „MALUCH+” 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. 

Program „MALUCH+” w 2021 r. jest adresowany do:

– jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych,

– osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami,

– osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2021 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Miasto Gdańsk w bieżącym roku w ramach kolejnej corocznej edycji ponownie pozyskało dotację z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na dofinansowanie utrzymania miejsc, które gmina utworzyła z udziałem programu w latach 2011-2017. W tegorocznej edycji „Malucha+” 2021 dofinansowanie z programu dla 533 miejsc w 13 miejskich placówkach GZŻ wynosi 944.900 zł.

Szczegółowy podział uzyskanej dotacji prezentuje poniższa tabela:

Lp. PlacówkaIlość miejsc utworzonych z udziałem programu „Maluch” oraz „Maluch +” w latach 2011-2017Wysokość dofinansowania
1Żłobek nr 1 „Fraszka”, ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk2063 800,00
2Żłobek nr 2 „Kasztanek”,ul. Piastowska 92, 80-358 Gdańsk1055 000,00
3Żłobek nr 3 „Złota Rybka”,ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk2164 680,00
4Żłobek nr 4 „Nutka”,ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk527 500,00
5Żłobek nr 5 „Podziomek”,ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk830 140,00
6Żłobek nr 6 „Koszałek Opałek”,ul. Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk316 500,00
7Żłobek nr 7 „Berek”, ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk4484 920,00
8Żłobek Nr 13 „SKARBEK”(była Filia Żłobka nr 7 „Skarbek”), ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk96130 680,00
9Żłobek nr 8 „Bówka”,     ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk1637 180,00
10Żłobek nr 9 „Guliwer”,ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk2242 460,00
11Żłobek nr 10 ” Dzwoneczek”,ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk96130 680,00
12Żłobek nr 11 ” Bursztynek”,ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk96130 680,00
13Żłobek nr 12 „Żagielek”,ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk96130 680,00
14OGÓŁEM533944 900,00