Dokumenty


Ustawy i uchwały

Wszelkie akty prawne obowiązujące w Gdańskim Zespole Żłobków znajdują się w serwisie BIP Gdańskiego Zespołu Żłobków:

https://bip.gdansk.pl/gzz/gzz/Akty-prawne,a,108574

Obowiązujące w żłobkach

Pozostałe