Praca


W przypadku składania dokumentów aplikacyjnych na stanowiska pracy w Gdańskim Zespole Żłobków w sposób mailowy – dokumenty te należy przesyłać wyłącznie na adres praca@zlobki.gda.pl
Nadesłane aplikacje na inny adres mailowy będą bezzwłocznie usunięte.