Praktyki w żłobkach


W Gdańskim Zespole Żłobków istnieje możliwość odbycia praktyk w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w jednej z naszych placówek, mogą zgłosić się do sekretariatu Gdańskiego Zespołu Żłobków przy ul. Racławickiej 8 z przygotowanym podaniem o przyjęcie na praktyki.

Wymagane dokumenty:

 • Porozumienie lub umowa z uczelnią w sprawie odbywania praktyki
  z podanym wymiarem godzin do realizacji;
 • Program praktyk;
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Podczas praktyki u nas zapoznasz się z:

 • Przebiegiem rozwoju dziecka do lat 3;
 • Wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych u dzieci
 • Planowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci;
 • Przygotowywaniem i wypełnianiem dokumentacji w żłobku;
 • Zasadami prawidłowego żywienia dzieci;
 • Funkcjonowaniem żłobka.

Zapewniamy: 

 • Przyjazną atmosferę;
 • Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z programu praktyki;
 • Dobór placówki;
 • Wybór grupy wiekowej, w której będzie realizowana praktyka;
 • Elastyczne godziny oraz możliwość realizacji praktyki w grupach lub parach;
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.