Zasady funkcjonowania naszych żłobków


Troskliwą opiekę i pielęgnację zapewnia dzieciom zespół składający się z doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek oraz pielęgniarek, które dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwoju swoich podopiecznych. Każdego dnia dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i zajęciach ruchowo-umuzykalniających, plastycznych, tematycznych i dydaktycznych. W ofercie zajęć standardowych, dostępnych w ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku, znajdują się: zajęcia umuzykalniające z rytmiką, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz zajęcia logopedyczne.

Wszystkie placówki GZŻ mają ten sam, ramowy harmonogram dnia.

Harmonogram dnia w żłobku*

Godziny Czynności
06:00-08:00
Przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne
08:00-08:30Śniadanie
08:30-10:00Zajęcia dydaktyczno – wychowacze, w tym plastyczne, manualne, ruchowe oraz wyjścia do ogrodu
10:00-10:30II śniadanie
10:30-11:30Dalszy ciąg zajęć dydaktyczno – wychowawczych
11:30-12:00Obiad (II danie)
12:00-14:15Wypoczynek, leżakowanie
14:15-14:30Obiad (zupa)
14:30-15:30Zabawy indywidualne, odbieranie dzieci
15:30-16:00Podwieczorek
16:00-17:00Zabawy indywidualne, odbieranie dzieci
* nie dotyczy Żłobka Nr 1 „Fraszka” (harmonogram tego Żłobka dostępny u Kierownika placówki)

Rodzice poszukujący rozwiązań w obszarze opieki, wychowania, wspierania rozwoju lub pielęgnacji dziecka mogą korzystać ze spotkań indywidualnych z psychologiem i pielęgniarką.

Posiłki dla maluchów przygotowują kucharki wraz z pomocami kuchennymi w oparciu o książki recepturowe opracowane oraz na bieżąco aktualizowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń żywieniowych. Od lipca 2011 roku we wszystkich żłobkach wchodzących w skład Zespołu wprowadzono, mocą Zarządzenia Dyrektora GZŻ, standaryzację żywienia dzieci – rozwiązanie to zostało umieszczone na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka jako przykład dobrej praktyki żywieniowej.