O nas


Szanowni Państwo,

Gdański Zespół Żłobków, w skład którego wchodzi 13 wyspecjalizowanych placówek, oferuje fachową opiekę dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zmiany związane
z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zapoczątkowały szereg pozytywnych procesów, dzięki którym nastąpiło m. in. zwiększenie ilości miejsc oraz unowocześnienie placówek opieki dla najmłodszych mieszkańców Gdańska.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „MALUCH” na przestrzeni lat 2011-2017 roku uruchomiono 533 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych bądź wymagających szczególnej opieki. Spowodowało to zwiększenie ilości miejsc z 555 w roku 2011 do 1088 obecnie.

W celu zapewnienia jak najlepszego komfortu swoim podopiecznym wszystkie żłobki dysponują wyposażeniem dostosowanym do wieku i wzrostu dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji przestronną bawialnię, jadalnię oraz łazienkę i przytulną sypialnię. Wokół placówek zlokalizowane są tereny zielone wraz z placami zabaw, z których dzieci korzystają, kiedy tylko pogoda dopisuje. W ostatnich latach wyremontowano placówki oraz wzbogacono wyposażenie m.in. w nowoczesne, kolorowe zabawki i pomoce edukacyjne.

Troskliwą opiekę i pielęgnację zapewnia dzieciom zespół składający się z doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek oraz pielęgniarek, które dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwoju swoich podopiecznych. Każdego dnia dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i zajęciach ruchowo-umuzykalniających, plastycznych, tematycznych i dydaktycznych. W ofercie zajęć standardowych, dostępnych w ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku, znajdują się: zajęcia umuzykalniające z rytmiką, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz zajęcia logopedyczne. Rodzice poszukujący rozwiązań w obszarze opieki, wychowania, wspierania rozwoju lub pielęgnacji dziecka mogą korzystać ze spotkań indywidualnych z psychologiem i pielęgniarką.

Posiłki dla maluchów przygotowują kucharki wraz z pomocami kuchennymi w oparciu o książki recepturowe opracowane oraz na bieżąco aktualizowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń żywieniowych. Od lipca 2011 roku we wszystkich żłobkach wchodzących w skład Zespołu wprowadzono, mocą Zarządzenia Dyrektora GZŻ, standaryzację żywienia dzieci – rozwiązanie to zostało umieszczone na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka jako przykład dobrej praktyki żywieniowej.

Pracownicy żłobka współpracują z rodzicami podopiecznych, którzy od 2011r. tworzą przy każdej z placówek Społeczne Rady Rodziców. Ich działalność niezmiennie stanowi wsparcie dla gdańskich placówek w wypełnianiu opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej roli, dając jednocześnie rodzicom możliwość ścisłej współpracy i uczestnictwa w życiu żłobków. Rodzice dzieci uczęszczających do naszych placówek mogą korzystać z konsultacji dietetyka oraz psychologa.

Tradycją Gdańskiego Zespołu Żłobków jest organizowana corocznie, począwszy od 2005 roku, uroczystość nadania tytułu Opiekunki Roku. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest uroczyście przez Prezydenta Miasta Gdańska jednej z opiekunek zatrudnionych w gdańskich żłobkach samorządowych, wybieranej spośród nominowanych przez kierownika, rodziców i personel poszczególnych żłobków kandydatek. Wydarzenie to dodaje prestiżu niezwykle ważnemu i odpowiedzialnemu zawodowi opiekuna małych dzieci.

Dokładamy wszelkich starań, by współpraca z nami była satysfakcjonująca. Jednocześnie jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje rozwiązań, które pozwoliłyby na udoskonalenie świadczonych przez nas usług w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gdańska.

Dyrektor 

Dorota Woźniak