Lista pytań


 • Jak zapisać dziecko do żłobka?

  Zapisy do naszych żłobków trwają przez cały rok za pośrednictwem platformy elektronicznej –   należy zgłosić dziecko na listę oczekujących pod adresem www.zlobki.gda.pl zakładka Rekrutacja dzieci a następnie wybrać zakładkę Panel rekrutacyjny.

 • Kiedy odbywa się rekrutacja do żłobka?

  Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa od 15 maja do 31 lipca.

  Rekrutacja uzupełniająca trwa cały rok w miarę zwalniania się miejsc.

 • W jakich godzinach czynne są placówki?

  Żłobki czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-17:00.

 • Ile dziecko może przebywać w żłobku?

  Dziecko może przebywać w placówce maksymalnie 10 h dziennie. Na wniosek rodzica czas ten może być wydłużony ale za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 • Czy placówki mają przerwę wakacyjną?

  Żłobki mają przerwę wakacyjną. Co roku w okolicach listopada publikowany jest harmonogram urlopów na kolejny rok szkolny.

 • W jakim wieku przyjmowane są dzieci do żłobka?

  Do żłobków przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

 • Do jakiego wieku dziecko może uczęszczać do żłobka?

  Dziecko może uczęszczać do żłobka do 3 roku życia. W momencie gdy dziecko kończy np. 3 lata w styczniu może przebywać w żłobku do końca roku szkolnego. Jednak ze względu na rozwój dzieci zalecamy posłanie dziecka do przedszkola wcześniej.

 • Jakie są opłaty za żłobek?
  • miesięczna opłata za pobyt do 10 godzin – 793 zł
  • miesięczna opłata za dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny – 397,00 zł
  • miesięczna opłata za dziecko z rodziny wielodzietnej – 397,00 zł
  • miesięczna opłata za dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków397,00 zł

  Stawka żywieniowa – 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.

 • Gdzie przygotowywane są posiłki?

  Wszystkie posiłki są przygotowywane w kuchniach zlokalizowanych na terenie naszych placówek.

   

 • Kiedy należy przedstawić dokumenty aby udokumentować zaznaczone w zgłoszeniu kryteria?

  Dokumenty należy przedstawić kierownikowi żłobka w momencie, gdy dziecko dostanie się do placówki.

 • Kiedy podpisywana jest umowa o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych?

  Umowa jest podpisywana jak dziecko dostanie się do żłobka i rodzic udokumentuje zaznaczone w zgłoszeniu kryteria.

 • Na jaki okres podpisywana jest umowa o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych?

  Umowa podpisywana jest na okres od momentu przyjęcia dziecka do końca bieżącego roku szkolnego (do 31 sierpnia).

 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych?
  • Na mocy porozumienia stron do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Za wypowiedzeniem przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Czy jest możliwość zawieszenia umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych?

  W szczególnych przypadkach jest możliwość zawieszenia umowy.

 • Czy można zrobić coś aby szybciej dostać się do żłobka?

  Nie, obowiązuje kolejność zgłoszeń na liście oczekujących.

 • Kiedy moje dziecko dostanie się do żłobka?

  Jest to zależne od ilości zwalniających się miejsc. Część miejsc (głównie od września) zwalnia się, ponieważ dzieci idą do przedszkola, natomiast część miejsc (głównie w trakcie roku szkolnego) zwalnia się z powodu indywidualnych decyzji rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka.

  Czas oczekiwania jest także zależny od uzyskanej ilości punktów w zgłoszeniu oraz daty rejestracji na listę oczekujących.

 • Z czego wynika pozycja/kolejność na liście oczekujących na miejsce w żłobku?

  Pozycja/kolejność jest ustalana automatycznie przez system wg punktacji zgłoszenia (od największej do najmniejszej ilości punktów). W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje czas rejestracji zgłoszenia na elektronicznej liście oczekujących (data i godzina rejestracji). Preferowany termin przyjęcia nie ma wpływu na kolejność zgłoszeń.

 • Dlaczego moja pozycja na liście oczekujących na miejsce w żłobku oddala się?

  Zmiany pozycji na liście mogą ulegać wahaniom zarówno w górę (oddalać się), jak i w dół (przybliżać się). Dzieje się tak, ponieważ rodzice mogą w każdej chwili zapisać dziecko na listę oczekujących. Jeżeli zostanie zarejestrowane zgłoszenie z większą ilością punktów, to będzie bliżej na liście, a tym samym zgłoszenie z mniejszą ilością punktów oddali się. Natomiast, jeśli jakieś zgłoszenie zostanie usunięte np. przez rodzica lub przez system (z powodu braku 3 potwierdzeń), bądź kolejne dziecko na liście oczekujących otrzyma miejsce w żłobku, wszystkie zgłoszenia, które były poniżej przybliżą się o 1 miejsce.

 • Dlaczego moje dziecko nadal nie dostało się do żłobka, skoro termin preferowany już minął?

  Preferowany termin jest jedynie terminem orientacyjnym, a nie zapewnionym. Informuje od kiedy rodzic jest zainteresowany miejscem w żłobku, jeśli pojawi się możliwość przyjęcia. Jeśli preferowany termin minie dziecko jest brane pod uwagę cały czas w przypadku zwalniania się miejsc w placówkach.

 • Czy zmiana terminu preferowanego lub zmiana kolejności żłobków ma wpływ na pozycję na liście oczekujących na miejsce w żłobku?

  Nie. Wprowadzenie tych zmian nie ma wpływu na zajmowaną pozycję na liście oczekujących na miejsce w w żłobku.