Komunikat w sprawie opłat za żłobek od 1.03.2024r.


  Gdańsk, dnia 12.02.2024r.

KOMUNIKAT

DYREKTORA GDAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

 z dnia 12 lutego 2024 roku

W SPRAWIE OPŁAT ZA ŻŁOBEK

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1445/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku od 01.03.2024 roku opłaty wyniosą:

  1. miesięczna opłata za pobyt do 10 godzin – 894,00 zł

(12,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na koniec poprzedniego roku kalendarzowego zaokrąglone do pełnych złotych)

  • miesięczna opłata za dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny – 447,00 zł

(50% pełnej opłaty, zaokrąglone do pełnych złotych)

  • miesięczna opłata za dziecko z rodziny wielodzietnej – 447,00 zł

(50% pełnej opłaty, zaokrąglone do pełnych złotych)

  • miesięczna opłata za dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków – 447,00 zł

(50% pełnej opłaty, zaokrąglone do pełnych złotych)

  • stawka żywieniowa – 10,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku