bip

Zamówienia publiczne od dnia 10.05.2021 r.

Wiatraczek
Ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty zamówienia oraz wszystkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gdański Zespół Żlobków od dnia 10.05.2021 r. opublikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zespołu Żłobków - Zakładka "Zamówienia Publiczne"

https://bip.gdansk.pl/gzz