bip

Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

Wiatraczek

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

Postępowanie nr GZŻ.DRZP.254.1.21.KB

Termin składania ofert: 01.02.2021 r. godz. 10:00. 

Miejsce składania ofert: wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia: 

Aktualizacja - wyjaśnienia SWZ z dnia 25.01.2021 r. - poniżej

Aktualizacja - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia z dnia 01.02.2021 r. - poniżej

Informacja z otwarcia ofert - poniżej

Aktualizacja z dnia 18.02.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert - poniżej

Aktualizacja z dnia 05.03.2021 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz asortymentowo - cenowy
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Wzór umowy
Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Formularz ofertowy
Wyjaśnienia SWZ z dnia 25.01.2021 r.
Identyfikator postępowania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert