O nas Lista Aktualności Przetargi Do pobrania Praca BIP Kontakt

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków, w okresie 1 roku"
Plan zamówień publicznych na 2019r /aktualizacja/
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków, w okresie 1 roku" .
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM w sprawie "Sukcesywnych dostaw mięsa i wędlin do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków, w okresie 1 roku"
Plan zamówień publicznych na 2019 r. - skorygowany (o wartości od 30 tys. Euro)
Plan zamówień publicznych na 2019 r. (o wartości ponad 30 tys EURO)
Plan zamówień publicznych na 2019 r. (o wartości poniżej 30 tys EURO)