bip

O nas

Wiatraczek

Szanowni Państwo,

Gdański Zespół Żłobków, w skład którego wchodzi 13 wyspecjalizowanych placówek, oferuje fachową opiekę dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zapoczątkowały szereg pozytywnych procesów, dzięki którym nastąpiło m. in. zwiększenie ilości miejsc oraz unowocześnienie placówek opieki dla najmłodszych mieszkańców Gdańska.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „MALUCH” na przestrzeni lat 2011-2017 roku uruchomiono 533 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych bądź wymagających szczególnej opieki. Spowodowało to zwiększenie ilości miejsc z 555 w roku 2011 do 1088 obecnie.

W celu zapewnienia jak najlepszego komfortu swoim podopiecznym wszystkie żłobki dysponują wyposażeniem dostosowanym do wieku i wzrostu dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji przestronną bawialnię, jadalnię oraz łazienkę i przytulną sypialnię. Wokół placówek zlokalizowane są tereny zielone wraz z placami zabaw, z których dzieci korzystają, kiedy tylko pogoda dopisuje. W ostatnich latach wyremontowano placówki oraz wzbogacono wyposażenie m.in. w nowoczesne, kolorowe zabawki i pomoce edukacyjne.

Troskliwą opiekę i pielęgnację zapewnia dzieciom zespół składający się z doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek oraz pielęgniarek, które dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwoju swoich podopiecznych. Każdego dnia dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i zajęciach ruchowo-umuzykalniających, plastycznych, tematycznych i dydaktycznych. W ofercie zajęć standardowych, dostępnych w ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku, znajdują się: zajęcia umuzykalniające z rytmiką, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz zajęcia logopedyczne. Rodzice poszukujący rozwiązań w obszarze opieki, wychowania, wspierania rozwoju lub pielęgnacji dziecka mogą korzystać ze spotkań indywidualnych z psychologiem i pielęgniarką.

Posiłki dla maluchów przygotowują kucharki wraz z pomocami kuchennymi w oparciu o książki recepturowe opracowane oraz na bieżąco aktualizowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń żywieniowych. Od lipca 2011 roku we wszystkich żłobkach wchodzących w skład Zespołu wprowadzono, mocą Zarządzenia Dyrektora GZŻ, standaryzację żywienia dzieci – rozwiązanie to zostało umieszczone na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka jako przykład dobrej praktyki żywieniowej.

Pracownicy żłobka współpracują z rodzicami podopiecznych, którzy od 2011r. tworzą przy każdej z placówek Społeczne Rady Rodziców. Ich działalność niezmiennie stanowi wsparcie dla gdańskich placówek w wypełnianiu opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej roli, dając jednocześnie rodzicom możliwość ścisłej współpracy i uczestnictwa w życiu żłobków.

Tradycją Gdańskiego Zespołu Żłobków jest organizowana corocznie, począwszy od 2005 roku, uroczystość nadania tytułu Opiekunki Roku. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest uroczyście przez Prezydenta Miasta Gdańska jednej z opiekunek zatrudnionych w gdańskich żłobkach samorządowych, wybieranej spośród nominowanych przez kierownika, rodziców i personel poszczególnych żłobków kandydatek. Wydarzenie to dodaje prestiżu niezwykle ważnemu i odpowiedzialnemu zawodowi opiekuna małych dzieci.

Dokładamy wszelkich starań, by współpraca z nami była satysfakcjonująca. Jednocześnie jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje rozwiązań, które pozwoliłyby na udoskonalenie świadczonych przez nas usług w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gdańska.

Dyrektor 

Dorota Woźniak


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zespół Żłobków, ul. Racławicka 8, Gdańsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kskelnik@zlobki.gda.pl
  3. Gdański Zespół Żłobków przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych GZŻ – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.