bip
Plaga i Godło RP

Program Maluch+

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 

Nazwa programu: PROGRAM "MALUCH+" 2021

 

Nazwa projektu: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

 

Wartość dofinansowania: 944 900,00 zł

 

Całkowity koszt inwestycji: 24 504 158,00 zł

 

Opis projektu:

Celem resortowego programu "MALUCH+" 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. 

Program „MALUCH+” w 2021 r. jest adresowany do:

- jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych,

- osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami,

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2021 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Miasto Gdańsk w bieżącym roku w ramach kolejnej corocznej edycji ponownie pozyskało dotację z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na dofinansowanie utrzymania miejsc, które gmina utworzyła z udziałem programu w latach 2011-2017. W tegorocznej edycji „Malucha+” 2021 dofinansowanie z programu dla 533 miejsc w 13 miejskich placówkach GZŻ wynosi 944.900 zł.

Szczegółowy podział uzyskanej dotacji prezentuje poniższa tabela:

Lp.

 

Placówka

Ilość miejsc utworzonych z udziałem programu „Maluch” oraz „Maluch +” w latach 2011-2017

Wysokość dofinansowania

1

Żłobek nr 1 "Fraszka", 

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk

20

63 800,00

2

Żłobek nr 2 "Kasztanek",

ul. Piastowska 92, 80-358 Gdańsk

10

55 000,00

3

Żłobek nr 3 "Złota Rybka",

ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk

21

64 680,00

4

Żłobek nr 4 "Nutka",

ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk

5

27 500,00

5

Żłobek nr 5 "Podziomek",

ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk

8

30 140,00

6

Żłobek nr 6 "Koszałek Opałek",

ul. Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk

3

16 500,00

7

Żłobek nr 7 "Berek", 

ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

44

84 920,00

8

Żłobek Nr 13 "SKARBEK"

(była Filia Żłobka nr 7 "Skarbek")

ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk

96

130 680,00

9

Żłobek nr 8 "Bówka",     

ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk

16

37 180,00

10

Żłobek nr 9 "Guliwer",

ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

22

42 460,00

11

Żłobek nr 10 " Dzwoneczek",

ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk

96

130 680,00

12

Żłobek nr 11 " Bursztynek",

ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk

96

130 680,00

13

Żłobek nr 12 "Żagielek",

ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk

96

130 680,00

OGÓŁEM

533

944 900,00

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W oparciu o postanowienia art. 63 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na zasadach określonych w przepisach w ustawie o finansach publicznych, decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z września 2021 roku przyznano Miastu Gdańsk środki dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystane w ramach programu „MALUCH+” 2021, na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych z jego udziałem miejsc opieki, z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla 430 miejsc w miejskich placówkach GZŻ wynosi 425.700 zł, co stanowi 7,52% całkowitego kosztu utrzymania tych miejsc, który kształtuje się na poziomie 5.659.434 zł.

Szczegółowy podział uzyskanej dotacji prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Placówka

Ilość dofinansowanych
miejsc opieki

Wysokość
dofinansowania

1

Żłobek nr 1 "Fraszka", ul. Malczewskiego 33,

80-107 Gdańsk

10

9 900,00

2

Żłobek nr 3 "Złota Rybka", ul. Chałubińskiego 20,

80-807 Gdańsk

11

10 890,00

3

Żłobek nr 5 "Podziomek", ul. Konopnickiej 14,

80-240 Gdańsk

3

2 970,00

4

Żłobek nr 7 "Berek", ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

34

33 660,00

5

Żłobek Nr 13 "Skarbek" (była Filia Żłobka nr 7 "Skarbek"), ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk

86

85 140,00

6

Żłobek nr 8 "Bówka", ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk

11

10 890,00

7

Żłobek nr 9 "Guliwer", ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

17

16 830,00

8

Żłobek nr 10 "Dzwoneczek", ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk

86

85 140,00

9

Żłobek nr 11 "Bursztynek", ul. Wilanowska 16,

80-809 Gdańsk

86

85 140,00

10

Żłobek nr 12 "Żagielek", ul. Olsztyńska 12,

80-395 Gdańsk

86

85 140,00

OGÓŁEM

430

425 700,00