Maluchy - ukochane dzieci Prezydenta Pawła Adamowicza

Wiatraczek

W TEN JAKŻE SMUTNY CZAS,

GDZIE NASZE SERCA PĘKŁY,

GDZIE ŁZY SAME NAPŁYWAJĄ DO OCZU,

PRZESYŁAM UŚMIECH NASZYCH MAŁYCH GDAŃSZCZAN,

KTÓRZY ZAWSZE BLISCY BYLI SERCU PANA PREZYDENTA.

KIEROWNIK ŻŁOBKA NR 11 BURSZTYNEK

BEATA LABUDA