KOMUNIKAT W SPRAWIE DEKLARACJI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wiatraczek

KOMUNIKAT

W SPRAWIE DEKLARACJI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W związku ze stanem pandemii COVID-19, jak również mając na uwadze wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 59 z późn. zm.) w zakresie ograniczenia ilości miejsc w żłobkach,  do procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 wprowadza się dodatkowy formularz w postaci deklaracji przyjęcia dziecka do żłobka. W związku z możliwością zmiany wytycznych GIS deklaracje należy składać rodzicom przed zawarciem umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych. Wzór deklaracji stanowi załącznik do komunikatu.

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
KOMUNIKAT W SPRAWIE DEKLARACJI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021