Komunikat dla rodziców i opiekunów prawnych w sprawie rekrutacji do żłobków na nowy rok szkolny 2020/2021

Wiatraczek

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w sprawie rekrutacji do żłobków na nowy rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice,

Niniejszym informujemy, iż rozpoczynamy procedurę naboru dzieci na rok szkolny 2020/2021. Aktualna sytuacja w żłobkach, będąca efektem wprowadzenia ograniczeń w związku ze stanem pandemii COVID-19, powoduje niepewność co do rozmiarów naszej przyszłej działalności, liczymy jednak na to,  że do czasu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystko wróci do normy. Po zniesieniu tymczasowych limitów miejsc w żłobkach, ustalonych na podstawie wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, niezwłocznie przystąpimy do podpisywania umów o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komunikat dla rodziców i opiekunów prawnych w sprawie rekrutacji do żłobków na nowy rok szkolny 2020/2021