KOMUNIKAT W SPRAWIE TYMCZASOWEGO LIMITU MIEJSC W ŻŁOBKACH W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

Wiatraczek

KOMUNIKAT

W SPRAWIE TYMCZASOWEGO LIMITU MIEJSC W ŻŁOBKACH

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 59 z późn. zm.), zgodnie z którymi w grupie może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach – za zgodą organu prowadzącego – można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2, ustala się następujące tymczasowe limity miejsc w żłobkach wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków:

Żłobek

Ilość miejsc wg Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ilość miejsc wg aktualnych wytycznych GIS

Żłobek Nr 2 „Kasztanek”

95

48

Żłobek Nr 3 „Złota Rybka”

96

42

Żłobek Nr 4 „Nutka”

80

36

Żłobek 5 „Podziomek

48

17

Żłobek Nr 6 „Koszałek Opałek”

58

24

Żłobek Nr 7 „Berek”

94

36

Żłobek Nr 8 „Bówka”

66

36

Żłobek Nr 9 „Guliwer”

67

24

Żłobek Nr 10 „Dzwoneczek”

96

42*

Żłobek Nr 11 „Bursztynek”

96

42*

Żłobek Nr 12 „Żagielek”

96

42*

Filia Żłobka Nr 7 „Skarbek”

96

42*

Ogółem

988

431

*zwiększenie do 14 dzieci w grupie za zgodą organu prowadzącego