Limity wolnych miejsc w żłobkach GZŻ na rok 2020 / 2021

Wiatraczek

Limit wolnych miejsc w żłobkach GZŻ

na rok szkolny 2020/2021

Na wolne miejsca w żłobkach pierwszego wyboru przyjęte będą dzieci z list oczekujących według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem reguł pierwszeństwa ustanowionych przez Radę Miasta Gdańska oraz grup wiekowych. Listy dzieci nowoprzyjętych ustalone będą do 31 lipca 2020r.

Informujemy, że z uwagi na dużą ilość wniosków z prawem pierwszeństwa, zgłoszenia dotyczące pierwszeństw przesłane do 14 maja br. włącznie, będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021, natomiast zgłoszenia przesłane po tej dacie będą rozpatrywane po 1 września br.

 

 

* ilość miejsc może ulec zmianie

Limit wolnych miejsc w żłobkach GZŻ na rok szkolny 2020/2021