Komunikat Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków z dnia 13.03.2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek, opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wiatraczek