Informacja w sprawie termomodernizacji  Żłobka nr 1 "FRASZKA"

Wiatraczek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 06.08.2019 r. w ramach projektu pn.: „ G-1 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska w latach 2017 -2020”, został rozpoczęty remont - termomodernizacja  Żłobka nr 1 „Fraszka” przy ul. Malczewskiego 33     w Gdańsku. Przewidziany zakres prac, tj. całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowej, wykonanie izolacji poziomych i pionowych oraz ocieplenie budynku wraz z wyprawami elewacyjnymi  ma na celu poprawienie warunków bytowych naszych podopiecznych i przyczyni się do obniżenia kosztów energii cieplnej. Realizacje prac przewidziano na okres około 180 dni, jednakże termin ten może ulec zmianie.

Wznowienie działalności Żłobka w 2020 r. poprzedzi rekrutacja, której rozpoczęcie przewiduje się w  grudniu 2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.