GDAŃSK BEZ PLASTIKU

Wiatraczek

W czwartek, 28 lutego,  Urząd Miasta zainaugurował kampanię pod hasłem "Gdańsk bez plastiku" .Kampania ta ma na celu wskazanie  bardzo ważnego problemu:  butelki, kubki, słomki, siatki jednorazowe rozkładają się długo, przez co dzisiaj żyjąc nieodpowiedzialnie i produkując zbyt wiele śmieci, powodujemy znaczne obciążenia jakości życia przyszłych pokoleń. https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/gdansk-bez-plastiku-to-mozliwe,a,142780

By odwrócić ten proces potrzebne jest zaangażowanie i zmiana codziennych nawuków każdego mieszkańca planety. Poniżej znajdą Państwo dekalog zasad który wprowadzjąc w życie w znacznym stopniu zmiejszy zanieczyszczenie środowiska.

Dekalog zasad